Nr 12 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zapytanie z dnia 27.12.2018 r. dotyczące wydzielenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na terenie Dużego Rynku

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.01.2019 r.