Nr 11 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zapytanie z dnia 27.12.2018 r. dotyczące wysokości odpłatności dla nauczycieli za wychowawstwo w szkołach na terenie gminy

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.01.2019 r.