Nr 10 z dn. 27.12.2018 r.

 

Zgłoszenie z dnia 27.12.2018 r. złego stanu drogi w Oleśnicy i Skokumiu

Odpowiedź Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.01.2019 r.