Nr 1 z dn. 19.12.2018 r.

 

Wniosek z dnia 19.12.2018 r. złożony przez radnego Pawła Burdzińskiego

Odpowiedź Burmistrza z dnia 28.12.2018 r.