Kadencja 2018 - 2023

złożył radny Marcin Urycki
złożył radny Marcin Urycki
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Kloc
złożyła radna Danuta Kujawa
złożył radny Marcin Urycki
złożył radny Marcin Urycki
złożyła radna Danuta Kujawa
złożył radny Marcin Urycki
złożyła radna Elżbieta Mróz
złożył radny Jan Nowak
złożyła radna Danuta Kujawa
złożyła radna Elżbieta Mróz
złożył radny Grzegorz Skąpski
złożył radny Grzegorz Skąpski
złożył radny Grzegorz Skąpski
złożył radny Marek Zawal
złożył radny Paweł Burdziński
złożył radny Michał Ruciński
złożyła radna Danuta Kujawa
złożyła radna Elżbieta Mróz
złożyła radna Elżbieta Mróz
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Jan Nowak
złożył radny Marcin Urycki
złożył radny Marcin Urycki
złożył radny Marcin Urycki
złożone przez radnego Pawła Burdzińskiego