Władze, funkcje

Władze

 


Rada Miejska Zagórowa
kadencja 2014 - 2018
 
 
 
 
  1. Marian Parus                    - Przewodniczący 
  2. Konrad Przydryga              - Wiceprzewodniczący
  3. Grzegorz Skąpski              - Wiceprzewodniczący

    1. Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa - Pan Marian Parus  pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1000 - 1300  w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, pokój nr 106.