Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032

 

Uchwała RIO w Poznaniu znak SO-0957/6/6/Ko/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032