Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0951/21/D/6/2020  z dnia 24.01.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórów