Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu SO-0951/20/P/6/Ko/2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórów