Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 16.01.2017 r.

 

Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórów