Uchwała RIO w Poznaniu z 04.12.2017 r.

 

Uchwała RIO w Poznaniu z 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033