Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r.

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu SO-0951/14/D/6/Ko/2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórów