Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Regionelnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu Nr SO-0951/27/ P/6/2020 z dnia 24.01.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórów