Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 6.12.2018 r.

 

Uchwała Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu SO-0957/31/6/Ko/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Zagórów