Uchwała Nr XIV/126/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/126/2020 z dnia 15.05.2020 r.w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/41/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.