Uchwała Nr XIV/124/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/124/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa Nr V/62/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.