Uchwała Nr XIV/123/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/123/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów
użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.