Uchwała Nr XIV/122/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/122/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów,
oznaczonej numerem działki 2128/2 o powierzchni 0,0237 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów.