Uchwała Nr XIV/121/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/121/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność
Gminy Zagórów.