Uchwała Nr XIV/120/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/120/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Jego
imienia w Zagórowie.