Uchwała Nr XIV/119/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/119/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów.