Uchwała Nr XIV/118/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/118/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół
prowadzonych przez Gminę Zagórów”