Uchwała Nr XIV/116/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Uchwała Nr XIV/116/2020 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035.