Uchwała Nr XIII/112/2020 z dnia 19.03.2020 r.

 

Uchwała Nr XIII/112/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2021 środków stanowiących fundusz sołecki