Uchwała Nr XIII/110/2020 z dnia 19.03.2020 r.

 

Uchwała Nr XIII/110/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035