Uchwała Nr XIII/109/2020 z dnia 19.03.2020 r.

 

Uchwała Nr XIII/109/2020 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok