Uchwała Nr XII/107/2020 z dnia 25.02.2020 r.

 

Uchwała Nr XII/107/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022