Uchwała Nr XI/105/2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Nr XI/105/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów