Uchwała Nr XI/101/2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Nr XI/101/2020 z dnia 24.01.2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035