Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 27.12.2019 r.

 

Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zagórów na lata 2019-2021