Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 27.12.2019 r.

 

Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Zagórów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych