Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 27.12.2019 r.

 

Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF