Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 27.12.2019 r.

 

Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórówa na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF