Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 29.10.2019 r.

 

Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr VIII/7/2019 z dnia 29 października 2019 r.