Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 29.10.2019 r.

 

Uchwała Nr VIII/75/2019  dnia 29 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok