Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 29.10.2019 r.

 

Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF