Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/70/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym