Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/68/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Zagórów