Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/67/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2022”