Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/63/2019  z dnia 5 wrzesnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów