Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załacznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF