Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 05.09.2019 r.

 

Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie dofinansowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie