Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/59/2019 z dnia 26 czerwca  2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników