Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/53/2019  z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF