Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 26 czerwca 2019  r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2018 rok