Uchwała Nr VI/50/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/50/2019 z dnia 26  czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok