Uchwała Nr VI/49/2019 z dnia 26.06.2019 r.

 

Uchwała Nr VI/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok