Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 29.05.2019 r.

 

Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwięć do WPF