Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 29.05.2019 r.

 

Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów

Załącznik - mapa