Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 03.12.2019 r.

 

Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów